Відділення лабораторної діагностики

 

Контактна інформація

 

Завідуюча відділенням - Ференц Н. М.
Старший лаборант: Приймакова О. Р.
Телефони відділення: клінічна лабораторія (032) 258 58 48, біохімічна лабораторія (032) 258 58 18, бактеріологічна лабораторія (032) 275 93 65, ургентна лабораторія (032) 258 58 68

 

Загальна інформація

 

Клінічна лабораторія виконує такі дослідження:
 • Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, за Адіс-Каковським, за Зимницьким
 • Загальний аналіз крові з тромбоцитами, ретикулоцитами

Біохімічна лабораторія виконує такі дослідження:
 • Біохімічне дослідження крові (глюкоза, глюкозотолерантний тест, холестерин, білірубін і фракції, тимолова проба, β-ліпопротеїди, аспартатамінотрансфераза, аланінамінотрансфераза, лужна фосфатаза, α-амілаза (крові та сечі), сечовина (крові та сечі), ендогенний креатинін (крові та сечі), кліренс ендогенного креатиніну, С-реактивний білок, антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор, загальний білок, білкові фракції, сечова кислота, серомукоїди, калій, натрій, хлор, групи крові, резус-фактор, протромбіновий час, протромбіновий індекс, рекальцифікація, гепарин, фібриноген, гематокрит )
 • Дослідження калу на ферменти
 • Імунологічне дослідження (груп крові, резус-факторів та імуноглобулінів)

Бактеріологічна лабораторія виконує дослідження:
 • Посіви калу на патогенні та умовно-патогенні бактерії (дизентерія, сальмонельоз, ентеропатогенна кишкова паличка)
 • Дослідження мікрофлори кишківника
 • Біологічний матеріал (кров, сеча, виділення із зіва та носа, пунктати, жовч, гній, спинно-мозвкова рідина, мазки з ока, грудне молоко, серологічна дослідження, випіт з черевної порожнини, виділення з піхви, посів крові на тифо-паратифозну групу, секційни матеріал)

 

Паразитологічна лабораторія виконує дослідження:
 • Копрологія калу
 • Реакція на приховану кров
 • Калу на яйцеглисти
 • Калу на стронгілоїди
 • Калу на найпростіші
 • Калу на рото- і аденовіруси

 

Лікарі відділення

 
Савчук Х. С.
Мельник Т. О.
Карпович Є. П.
Ференц Н. М.
Теличко Т. В.
Крукевич С. С.
Малик С. П.
Полішак Г. О.
Шлапак У. О.
Сидор Н. П
Також працюють  2 біолога:
Остяк І. Р.
Попович Н. І.
 

Наукова діяльність

 

Відділення лабораторної діагностики співпрацює з кафедрами ЛНМУ ім. Данила Галицького, зокрема з кафедрою хірургії були проведені дослідження і результати були опубліковані в наукових медичних виданнях. Працівники відділення приймають участь у всіх конференціях м. Львова.