Багатоканальний номер:
+380677600031

м. Львів, Лисенка 31

Катамнестичний центр здійснює спостереження за дітьми 
перших трьох років життя, яких віднесено до груп
ризику розвитку хронічних захворювань та/або затримки 
розвитку

До груп ризику відносять новонароджених дітей, які мають хоча б одну з таких ознак:
-гестаційний вік при народженні від 22 тижнів до повних 37 тижнів і/або маса тіла від 500г до 2500г;
-неонатальна енцефалопатія середнього або важкого ступеня, включаючи білірубінову енцефалопатію будь-якої важкості;-застосування лікувальної гіпотермії;
-судоми;
-гіпербілірубінемія, що потребувала замінного переливання крові;
-внутрішньочерепний крововилив;
-гіпоглікемія;
-неонатальний сепсис або менінгіт/менінгоенцефаліт;
-тривалість штучної вентиляції легень понад 72 години;
-бронхолегенева дисплазія;
-некротичний ентероколіт;
-ретинопатія недоношених;
-стан після хірургічного/нейрохірургічного втручання та/або необхідність подальшого хірургічного/нейрохірургічного спостереження;
-шок, що вимагав інотропної вазопресорної підтримки
-синдром фето-фетальної трансфузії;
-природжені порушення обміну речовин, генетичні захворювання;
-відхилення від норми за підсумками неврологічного обстеження на момент виписки-затримка внутрішньоутробного та/або постнатального розвитку
-дитина з групи ризику за соціальними факторами.

Катамнестичне спостереження здійснюється шляхом проведення медичного обстеження та моніторингу розвитку дітей лікарями Катамнестичного кабінету.
Медичне обстеження дітей здійснюється шляхом оцінювання:
-фізичного розвитку дитини;
-харчування дітей;
-неврологічного розвитку;
-дотримання календаря імунізації;
-соматичного стану
Моніторинг розвитку дитини проводиться за такими сферами розвитку:
моторний розвиток;
когнітивний розвиток;
мова та розуміння;
соціально-емоційна функція;
адаптивна функція (самообслуговування).
Скерування до Катамнестичного кабінету здійснюється двома шляхами:

-діти, які передані з відділень лікарні за електронним скеруванням сімейного лікаря-за показами, з місця проживання, з електронним скеруванням сімейного лікаря.
У разі виявлення порушень розвитку дитини лікар Катамнестичного кабінету скеровує дитину до закладів, які забезпечують надання послуг раннього втручання та/або реабілітаційних послуг. Катамнестичне спостереження припиняється після досягнення дитиною трирічного віку.
Катамнестичний кабінет забезпечує:
- амбулаторно-консультативний прийом дітей та розробку індивідуальних планів їх спостереження;
- розробку та проведення комплексу індивідуальних профілактичних заходів;
- проведення скринінгових та лікувально-діагностичних заходів;
- надання консультацій щодо раціонального харчування;
- надання консультацій щодо збереження та зміцнення здоров'я;
- надання консультацій щодо імунізації дитини;
- надання консультацій щодо виявлення небезпечних для життя дитини симптомів;
- організація обстеження дитини вузькопрофільними спеціалістами (неврологом, офтальмологом, ортопедом-травматологом тощо).
Катамнестичний кабінет веде обліково-звітну документацію у встановленому порядку. У паперовій та електронній формі ведеться карта катамнестичного спостереження за дитиною, до якої вносяться результати:
- медичного обстеження;
- скринінгу слуху, офтальмологічного скринінгу та повторних скринінгових обстежень;
- офтальмологічного обстеження, повторних обстежень;
- лабораторних та інструментальних досліджень;
- неврологічного обстеження;- моніторингу розвитку дитини;
- план необхідного медичного спостереження, консультувань, медичних втручань, медикаментозної корекції захворювань, психологічного та соціального супроводу родини та дитини, необхідних соціальних та реабілітаційних заходів.